Nowości
American corporate identity 2001
Ekspresja : lwowska rzeźba rokokowa
Heidegger
Haptyczny rezonans materii : Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki = Haptic resonance of matter : Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth
From Poland with love : listy do Haralda Szeemanna