New items
Cichy memoriał
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Spojrzenie Antonioniego
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio