Nowości
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Percepcja przestrzeni
Art of Contemporary China
Clifford Ross : Sightlines