New items
Concepts of Beauty in Renaissance Art
Sławomir Toman : obrazy = paintings
Bajki
Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić)
Art in Renaissance Italy 1350-1500