New items
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Russian Avant-Garde : pioneers and direct descendants
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008