New items
Gattora : życie Leonor Fini
Anatomy for artists
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Podręcznik łowcy demonów
Viva o povo brasileiro : artesanato e arte popular : Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Galpão das Artes, junho de 1992