Nowości
Technika montażu filmowego
Impresje = Impressions
Foto-geniczność = Photo-Genicity
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Teka artystyczna uczestników Międzynarodowej Konferencji "Dzieło jako środek w edukacji artystycznej" : 26-28/10/2019