New items
Image of the Individual : Portraits in the Renaissance
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku
Contemporary stone sculpture : aesthetics, methods, appreciation
Portrait in the Renaissance
Stwórz i złóż : wprowadzenie do typografii