New items
Józef Mroszczak
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Roman Siwulak : w obecności obrazu = in the presence of the image