Nowości
Kultura versus kultura masowa : podmiotowość i quasi-kultura w nibyspołeczeństwie
Neoplastic room : initial state
Ukryty modernizm : Warszawa według Christiana Kereza
Große Zeichenschule : Grundlagen, Landschaften, Figur, Porträt, Gegenstände
Playing to the Gallery : Helping contemporary art in its struggle to be understood