Nowości
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Erna Rosenstein: once upon a time
Andrzej Zwierzchowski : malarstwo : listopad 1980
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania