New items
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem
Xawery Wolski : materialna poetyka = material poetics