New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Historia teatru
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998
Smart product design
Korean Art : from the 19th centaury to the present