New items
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Art of Liberation : studium prasoznawcze 1988-2018 = a press study 1988-2018. T. 1,
Kroniki z młodości
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters