New items
Smart product design
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Street Fonts : graffiti alphabets from around the world
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska