New items
Zabytek Zadbany A.D. 2022
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Mit, kult, wiara : Hubert Borys, Zdzisława Ludwiniak, Piotr Siwczuk
Zuzanna Janin : dom przekształcony w bryły geometryczne = home transformed into geometric solids : Galeria Foksal, Warszawa
Z każdej strony : rozmowy o polskim komiksie