New items
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021
Space Synthesis : Jan St. Werner
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Ireneusz Walczak : Narkoza i euforia = Narcosis and euphoria : 2019-1988
Doświadczenie estetyczne i potęga owładnięcia