New items
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw
Z każdej strony : rozmowy o polskim komiksie
Napięcie w tekstach kultury