New items
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Genezis z ducha", Juliusz Słowacki
Mieczysław Wasilewski : plakat &
1950s Fashion Print