New items
Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy
Panorama Racławicka" : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji "Panoramy Racławickiej" w latach 1981-1984
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Survival of the Pagan Gods : The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art
Marek Sobczyk : "muzeum" w cudzysłowie