New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Historia muzyki
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling