New items
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Bruce Nauman : a contemporary
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell