New items
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw