New items
Świadek epoki : Walter Benjamin
Odpowiedzialność artysty : awangarda - między terrorem a rozumem
Cinema Panopticum
gaya scienza czyli Nauka radująca duszę
Contemporary Art and Capitalist Modernization : A Transregional Perspective