New items
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu
Maus : opowieść ocalałego. 1-2
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956