New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Dorota Grynczel : twórczość
Anselm Kiefer : works from The Hall Collection
Riopelle : The Call of Northern Landscape and Indigenous Cultures
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project