New items
On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation : the philosophy and elements of the new theory and practice of conservation
Hortus electronicus
Silvia Krivošíková
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski
Dizajn dla realnego świata : Środowisko człowieka i zmiana społeczna