New items
Warszawa
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Rejony twórczej zmiany : tekst, adaptacja, medialna re-kreacja
Surrealizm, realizm, marksizm : sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948
Chaïm Soutine : Against the Current