New items
Sztuka wczesnochrześcijańska
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Stanisław Brzęczkowski : 1897-1955 : monografia, katalog zbiorów