Nowości
Mladá pamäť
Eseje o sztuce i artystach
Warszawa
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Mondrian and Photography : Picturing the Artist and His Work