New items
II + I
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Foto-oko : wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku
Sztuka ze społecznością
Małgorzata Mirga-Tas : re-enchanting the world