Nowości
Studio Ghibli : miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze : praca zbiorowa
Grafika Wojciecha Weissa : techniki artystyczne, monotypie, grafika użytkowa : katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 1975
Maciej Buszewicz : plakaty = posters
Tadeusz Rolke : w kolorze = in colour
Mateusz Sarzyński