New items
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Poblask
Mieczysław Wasilewski : poster &
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański