Nowości
De Chirico : The Song of Love
Sztuka w poczekalni : studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989
Śmiech i śmierć
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kierunek zwiedzania