New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death
Socrealizm i socrealizmy : architektura wnętrz w Polsce : 1949-1956
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement