Nowości
Sztuka wczesnochrześcijańska
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Lust for light