New items
V&A Book of Colour in Design
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Khmer ceramics : beauty and meaning
Eileen Agar : Dreaming oneself awake