New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Rodin Arp
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja