New items
Józef Mroszczak : plakaty = posters
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting
Podróż siódma
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Design i moda w przedwojennej Polsce