New items
Celadon? : ćwiczenia z obcości : chińskie rezydencje : realizacje z lat 2010-2021 = alienness exercises : artistic residences in China : works made in the Years 2010-2021
Puls.y = puls.es : Ewa Latkowska-Żychska
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Dynamiki
Mit, kult, wiara : Hubert Borys, Zdzisława Ludwiniak, Piotr Siwczuk