New items
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Mondrian and Photography : Picturing the Artist and His Work
Atlas of Vanishing Places : The Lost Worlds as They Were and as They Are Today
Samotnica : dwa życia Marii Dulębianki
MDM : między utopią a codziennością