New items
Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa : kolekcja Wacława Korabiewicza
About her : Teresa Gierzyńska
Grafika polska w CBWA 1956–1971
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Wspominając Akademię : wysłuchane, zapisane, okazane