Nowości
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Sztuka i rewolucja : wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Art of Optical Illusion
Małgorzata Mirga-Tas : re-enchanting the world
Gnoza i gnostycyzm