Nowości
Thomas Ruff
Bruce Nauman : a contemporary
Mariusz Woszczyński : podróż
Beata Szczepaniak : ciężar rzeźby
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201