New items
Wierny-portret
Stworzyć komiks
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Everything is a sign, I am a sign = Wszystko jest znakiem, ja jestem znakiem
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw