New items
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures
Arno Rink : Ich male!
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski
Wierny-portret
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw