New items
Gosia Kulik
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Józef Mroszczak : plakaty = posters
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
Cichy memoriał