New items
Wprost 1966-1986 : Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś
Współczesny rysunek polski
Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu
Było : 10 lat Salonu Akademii
Ausnahmezustand : polnische Fotokunst heute