Nowości
Historia obrazów : od ściany jaskini do ekranu komputera
Tkaniny z grobu królowej Jadwigi
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
Andrzej Zwierzchowski
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote