Nowości
Bruce Nauman : a contemporary
Historia teatru
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Josef Albers : interaction