New items
Duch metra
Fotorewolwer : Konrad Brandel
Nowe obrazy
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020
Dzieci światła : 10. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2018 = Children of the light : The 10th Curated Exhibition of Bielska Jesień 2018