Nowości
Unfolding
Art and China after 1989 : theater of the world
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Dorota Grynczel : twórczość