Nowości
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski
Mit i znaczenie : pięć wykładów przygotowanych dla radia przez Claude'a Lévi-Straussa
Savoir-vivre czyli Nowoczesne pojęcia o dobrem wychowaniu oraz przegląd pobieżny zwyczajów towarzyskich
Dizajn dla realnego świata : Środowisko człowieka i zmiana społeczna